adiunkt

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi

Filia w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obecnie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Adiunkta

Instytucja: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: jaslo@ahe.lodz.pl lub pisemnie na adres: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Jaśle ul. Szkolna 38,  38-200 Jasło

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 

– stopień doktora w zakresie psychologii

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii w ramach współpracy z uczelniami wyższymi

– mile widziane doświadczenie zawodowe (praktyczne) związane z kształceniem psychologicznym zdobyte poza uczelnią wyższą

–  mile widziane umiejętności korzystania z narzędzi kształcenia na odległość (Moodle, itp.)

–  dodatkowy atut  –  znajomość języka angielskiego

 

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV CV należy przesyłać na adres: jaslo@ahe.lodz.pl dołączoną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedmiotowej rekrutacji we Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.” Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy. Administratorem danych osobowych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, rektorat@ahe.lodz.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@ahe.lodz.pl Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane aplikacje.