Adiunkt

Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. 

Dziekan Wydziału Psychologii w Katowicach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko:

Adiunkt

w grupie pracowników dydaktycznych
(obszar zainteresowań– psychologia kliniczna)

Od kandydatów oczekujemy:

 • Stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
  lub społecznych (dyscyplina: psychologia)
 • Doświadczenia dydaktycznego w zakresie psychologii ze szczególnym
  uwzględnieniem psychologii klinicznej
 • Biegłej znajomości języka angielskiego

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

W ramach rekrutacji prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV wraz z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, z
  bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych, a także
  innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań
 • Listu motywacyjnego, z wyraźnym odniesieniem do stanowiska, na które się aplikuje
  (maksymalna objętość: 3000 znaków ze spacjami)
 • Kopii dyplom doktora lub zaświadczenia o pozytywnym wyniku obrony rozprawy
  doktorskiej

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia dydaktyczne – 70%
 • Doświadczenia  organizacyjne – 30%

Termin nadsyłania aplikacji: 28.02.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.03.2021

Termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2021

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem przycisku APLIKUJ.

Skład Komisji Konkursowej:

prof. dr hab. Zofia Dołęga – Przewodnicząca komisji

dr Maciej Januszek – Członek komisji

dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz –  Członek komisji

Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz komisji

 

Link do REGULAMINU.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl