Asystent w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Wynagrodzenie: 3720
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Wszystkie najważniejsze informacje i wymagania zawiera załączone ogłoszenie.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.ue.katowice.pl.