Asysten w grupie pracowników dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz ukończone lub w trakcie realizacji studia doktoranckie. Powinien posiadać doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej, w tym doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu treningu oporowego oraz umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych (np. Tendo Sports Machine, GymAware Kinetic Performance Technology, KAATSU Global, SmartCuffs Smart Tools Plus, Myoton Muscle Diagnostics, ForceDecks VALD Performance, InBody Co., Leg Press Keiser.

Powinien posiadać uprawnienia: trenera personalnego, instruktora fitness funkcjonalny i trening siłowy, instruktora kulturystyki, instruktora trójboju siłowego oraz instruktora podnoszenia ciężarów.

Od kandydata oczekuje się również doświadczenia w realizacji projektów badawczych, w tym z zakresu treningu oporowego, a także publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej w zakresie treningu oporowego. Kandydat powinien również uczestniczyć w konferencjach naukowych oraz metodyczno-naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na oferty-pracy@awf.katowice.pl