Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Osoba na oferowanym stanowisku przewidziana jest do realizacji zadań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych w obszarze zarządzania w sporcie.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, z wynikiem końcowym co najmniej dobrym; preferowana specjalność w obszarze zarządzania kulturą fizyczną.

Powinien posiadać doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej oraz doświadczenie praktyczne w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Ponadto kandydat powinien wykazać się uczestnictwem w realizacji projektów badawczych oraz gotowością do podjęcia działalności organizacyjnej w jednostce.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@awf.katowice.pl