Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz dyplom trenera klasy mistrzowskiej PZLA.

Powinien posiadać co najmniej 15-letnie doświadczeni w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie na poziomie szkoły wyższej).

Od kandydata oczekuje się również doświadczenia w prowadzeniu kadry narodowej w biegach krótkich oraz publikacji naukowych w zakresie treningu w biegach krótkich.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na oferty-pracy@awf.katowice.pl