Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, z wynikiem końcowym co najmniej dobrym; preferowana specjalność: wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa.

Powinien posiadać doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej oraz wykazać się publikacjami naukowo-metodyczne z zakresu działalności jednostki.

Wymagane uprawnienia: ratownika wodnego, sternika motorowodnego i żeglarza jachtowego, instruktora fitness i ćwiczeń siłowych, a także trenera klasy drugiej w pływaniu i licencję sędziego pływania klasy drugiej.

Mile widziane osiągnięcia sportowe w ratownictwie wodnym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na oferty-pracy@awf.katowice.pl