Lektor w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego – etat w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej w Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Wychowania Fizycznego.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:
– tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
– kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi.

Dodatkowym atutem kandydata będą udokumentowane szkolenia oraz kursy metodyczne.

Osoba wyłoniona w wyniku przeprowadzonego konkursu jest zobowiązana do: prowadzenia zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach nauczania realizowanych w AWF – na studiach wszystkich stopni, uczestniczenia w pracach organizacyjnych uczelni m.in. wykonywania tłumaczeń na rzecz uczelni, podnoszenia swoich kwalifikacji  zawodowych.