wykładowca

Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy, na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na i.konieczna@am.katowice.pl