Post-doc

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Integratywny model nieadaptacyjnych, spontanicznych myśli nie związanych z zadaniem. Podejście procesualne i funkcjonalne

Spontaniczne myśli niezwiązane z zadaniem (SMNZ), potocznie nazywane „bujaniem w obłokach”, są bardzo szeroką kategorią zawierająca dywagację myśli (ang. mind-wandering), dzienne marzenia (ang. daydreaming), czy ruminacje – powtarzające się myśli negatywne. 

Celem niniejszego projektu jest stworzenie, na podstawie badań empirycznych modelu Spontanicznych Myśli Niezwiązanych z Zadaniem, który brałby pod uwagę zarówno czynniki procesualne (sposób myślenia, zasoby uwagowe i wykonawcze) jak i czynniki funkcjonalne podtrzymujące SMNZ. Stworzenie takiego modelu powinno pozwolić na określenie jakie czynniki determinują czy SMNZ będą miały negatywny wpływ na naszą regulację emocjonalną.

Post-doc będzie częścią centrum badawczego  i będzie pracować w międzynarodowym zespole badawczym (projekt realizowany we współpracy z University Grenoble Alpes we Francji). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Moniką Kornacką (mkornacka@swps.edu.pl).

Projekt finansowany przez NCN nr 2019/35/D/HS6/02364 Sonata-16

Post-doc

Katowice/Warszawa

Instytut Psychologii

Zadania:

 • Przygotowanie przeglądu literatury na temat fizjologicznych miar myśli niezwiązanych z zadaniami;
 • Nadzór nad badaniem przy użyciu wielokrotnych dziennych pomiarów, w szczególności nad gromadzeniem danych fizjologicznych;
 • Nadzór nad gromadzeniem danych w badaniu laboratoryjnym (w szczególności pomiary fizjologiczne – HRV); analiza danych psychofizjologicznych;
 • Udział w analizie danych w modelach wielopoziomowych;
 • Upowszechnianie wyników (publikacje i wystąpienia konferencyjne);
 • Wkład w konceptualizację Integracyjnego Modelu Myśli niezwiązanych z zadaniem;
 • Zarządzanie zespołem badawczym (wspólnie z Kierownikiem Projektu). 

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora z psychologii;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Zainteresowania badawcze w zakresie psychologii eksperymentalnej, psychologii klinicznej (terapie poznawczo-behawioralne), psychofizjologii (w szczególności HRV), wielokrotnych dziennych pomiarów, okulograii, rzeczywistości wirtualnej, oceny funkcji wykonawczych;
 • Doświadczenie w zarządzaniu badaniami eksperymentalnymi i analizowaniu danych fizjologicznych (HRV) w kontekście regulacji emocjonalnej;
 • Doświadczenie w publikowaniu w międzynarodowych czasopismach z IF;
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole badawczym;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem wielokrotnych dziennych pomiarów lub VR oraz w analizach wielopoziomowych mile widziane;
 • Doświadczenie badawcze powyżej 3 lat.

Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc, szczególnie kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 

 • W czasie trwania stosunku pracy, postdoc nie może być zatrudniony w ramach innej umowy o pracę u żadnego innego pracodawcy, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
 • W okresie zatrudnienia post-doc nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
  Stopień doktora nie został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
 • Wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 120 tys. zł rocznie. 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę  z wynagrodzeniem w wysokości 8300 zł brutto miesięcznie przez okres 24 miesięcy;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu;
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie psychologii lub  nauk społecznych.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Termin nadsyłania aplikacji: 10.06.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2022

Termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2022

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 50% oceny końcowej
 • kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym – 40%
 • wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 10%

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr Monika Kornacka – Kierownik projektu, Przewodnicząca Komisji
 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Izabela Krejtz – Członkini komisji
 • dr Wiesław Kopeć Członek komisji
 • Anna Zając – Kierownik Sekcji ZKL, Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.