asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA:          Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna; automatyka, elektronika i elektrotechnika

DATA OGŁOSZENIA:27.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022

LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna, logistyka, automatyka i elektrotechnika

 

OPIS:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.).

Kandydat powinien:

–          posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z wynikiem co najmniej dobrym plus;

–          legitymować się studiami stopnia pierwszego i drugiego na kierunku dotyczącym inżynierii mechanicznej lub automatyki lub elektrotechniki;

–          posiadać umiejętność programowania w języku Delphi;

–          legitymować się doświadczeniem w zakresie użytkowania programu Scada;

–          posiadać doświadczenie dydaktyczne;

–          posiadać predyspozycje do samodyscypliny, kreatywności i samodzielności w pracy;

–          posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;

–          wykazać się znajomością co najmniej jednego języka obcego, w tym języka angielskiego, umożliwiającą studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych;

–          wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.kielce.pl.