1 asystent

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

INSTYTUCJA:          Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka, inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 04.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022

LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka stosowana,  metody numeryczne, modelowanie matematyczne

OPIS:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

–          posiada ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku matematyka,

–          posiada ukończone studia wyższe magisterskie z matematyki z wynikiem co najmniej dobrym,

–          posiada zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze matematyki i matematyki stosowanej, wykazuje się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy, umiejętnością współpracy w grupie oraz samokształcenia,

–          wykazuje się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych),

–          wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w języku polskim z przedmiotów: analiza matematyczna, algebra, równania różniczkowe, logika, metody numeryczne.

Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–          kwestionariusz osobowy,

–          życiorys z uwzględnieniem ewentualnego dorobku dydaktycznego i naukowego oraz innych osiągnięć związanych z pracą na uczelni,

–          odpis dyplomu ukończenia matematycznych studiów magisterskich,

–          oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.kielce.pl.