3 stanowiska asystenta

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania:

1.      Uzyskany tytuł zawodowy magistra

2.      Opinia potencjalnego promotora (opiekuna naukowego) dotycząca stanu zaawansowania prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

3.      Posiadanie dużej dyspozycyjności

 

Dodatkowe atuty:

1.      Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

2.      Doświadczenia związane z udziałem w badaniach naukowych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iz@ujk.edu.pl