2 stanowiska adiunkta

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania:

–       Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub w dyscyplinie ekonomia i finanse;

–       Posiadanie udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego w obszarze dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, obejmujący monografie naukowe, rozdziały w monografiach oraz artykuły w recenzowanych czasopismach (zgodnie z wykazami opracowanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);

–       Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

–       Posiadanie kompetencji merytorycznych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

–       Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iz@ujk.edu.pl