adiunkt

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Pedagogiki.

Wymagania kwalifikacyjne:

·        stopień doktora w dyscyplinie naukowej  pedagogika (pedagogika specjalna)

·        posiadanie dorobku naukowego z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej

·        udokumentowany,  aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej

·        co najmniej kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w wyższej uczelni w dyscyplinie pedagogika

Dodatkowe atuty:

·        Kierowanie zespołami badawczymi lub projektami bądź samodzielne  prowadzenie projektów, osiągnięcia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych

·        Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

 

Wymagane dokumenty:

 

1.Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego  skierowane do JM Rektora UJK

2. Kwestionariusz osobowy

3. Odpis/kopia dyplomu doktora

4.CV z uwzględnieniem doświadczenia dydaktycznego

5. Szczegółowy wykaz dorobku publikacyjnego (autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych z okresu 5 lat kalendarzowych)

6. Oświadczenie,  że  z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia

7. Pisemny plan pracy naukowej na najbliższe lata

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marcin.malek@ujk.edu.pl