asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: automatyka, elektronika i elektrotechnika

SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika, automatyka, robotyka

OPIS:

Tematyka zajęć dydaktycznych i prac badawczych będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: projektowania komputerowych systemów sterowania, systemów sterowania robotów mobilnych i manipulacyjnych, wykorzystania narzędzi informatycznych w elektrotechnice, automatyce i robotyce, komputerowego wspomagania projektowania, projektowania wbudowanych systemów sterowania oraz systemów Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0.

Wymagany jest tytuł zawodowy minimum magistra inżyniera w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, specjalność automatyka. Umiejętności w zakresie projektowania układów sterowania, programowania sterowników PLC i mikrokontrolerów. Znajomość środowisk Matlab, Labview. Znajomość systemów CAD wykorzystywanych w elektrotechnice i automatyce oraz wiedza dotycząca systemów SCADA. Mile widziana znajomość systemu ROS.

Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, natomiast w przypadku obcokrajowców również biegłą znajomość języka polskiego.

Szczegóły w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na weaii@tu.kielce.pl