asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, systemy informacyjne, cyberbezpieczeństwo

OPIS 

            Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: systemy informacyjne, cyberbezpieczeństwo, systemy internetowe, przetwarzanie równoległe i rozproszone. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu systemów operacyjnych, projektowania aplikacji internetowych, inżynierii systemów informacyjnych, programowania komputerów, cyberbezpieczeństwa.

Wymagany tytuł zawodowy co najmniej magistra z zakresu Informatyki. Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością  języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców – również biegła znajomość języka polskiego. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, programowania systemów informacyjnych, w szczególności związane ze znajomością Internetu rzeczy i systemów wbudowanych  będzie dodatkowym atutem.

Szczegóły w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na weaii@tu.kielce.pl