asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska
  • Miejsce: Kielce
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, systemy informacyjne, cyberbezpieczeństwo

OPIS 

            Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: systemy informacyjne, cyberbezpieczeństwo, systemy internetowe, przetwarzanie równoległe i rozproszone. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu systemów operacyjnych, projektowania aplikacji internetowych, inżynierii systemów informacyjnych, programowania komputerów, cyberbezpieczeństwa.

Wymagany tytuł zawodowy co najmniej magistra z zakresu Informatyki. Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością  języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców – również biegła znajomość języka polskiego. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, programowania systemów informacyjnych, w szczególności związane ze znajomością Internetu rzeczy i systemów wbudowanych  będzie dodatkowym atutem.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki