asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

OPIS:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.).

Kandydat powinien:

–          legitymować się studiami pierwszego i drugiego stopnia na kierunku dotyczącym: inżynierii mechanicznej lub transportu lub logistyki;

–          posiadać tytuł doktora nauk technicznych (wskazane);

–          legitymować się publikacjami naukowymi;

–          posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie logistyki;

–          posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;

–          posiadać predyspozycje do samodyscypliny, kreatywności i samodzielności w pracy;

–          wykazać się znajomością co najmniej jednego języka obcego, w tym języka angielskiego, umożliwiającą studiowanie literatury specjalistycznej oraz redagowanie artykułów naukowych;

–          wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.kielce.pl.