asystent dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Katedra Matematyki i Fizyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA:  13.01.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.02.2023 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SLOWA KLUCZOWE: fizyka

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymogi na stanowisko asystenta:

–          ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku fizyka z wynikiem co najmniej dobrym,

–          zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze fizyki, samodyscyplina, kreatywność i samodzielność w pracy, umiejętność współpracy w grupie oraz samokształcenia,

–          komunikatywna znajomość języka angielskiego,

–          biegła znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w języku polskim z fizyki.

Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.

 

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

–          życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego

–          odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

–          oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wzimk@tu.kielce.pl