asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Do obowiązków zatrudnionego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych i wspomaganie prac naukowo-badawczych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Tematyka zajęć dydaktycznych i prac badawczych będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: projektowania komputerowych systemów sterowania,   systemów sterowania robotów mobilnych
i manipulacyjnych, przetwarzania obrazów i systemów wizyjnych, wykorzystania narzędzi informatycznych w elektrotechnice, automatyce i robotyce, komputerowego wspomagania projektowania, metod przetwarzania i składowania danych w systemach automatyki oraz systemów Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0.

Od kandydata wymagany jest minimum stopień zawodowy magistra inżyniera z dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika, specjalność automatyka. Umiejętności w zakresie projektowania układów sterowania oraz wykorzystania metod optymalizacji. Znajomość środowisk Matlab, Labview, umiejętność programowania w języku Python. Znajomość systemów CAD wykorzystywanych w elektrotechnice i automatyce oraz wiedza dotycząca baz danych oraz systemów wizyjnych. Mile widziana znajomość systemu ROS.

            Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, natomiast
w przypadku obcokrajowców również biegłą znajomość języka polskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na weaii@tu.kielce.pl