asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Konkurs na stanowisko asystenta  dydaktycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Pedagogiki.

Wymagania kwalifikacyjne: 

 

·        Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku  informatyka  lub pokrewne lub matematyka

·        Kompetencje i doświadczenia zawodowe w pracy ze studentami

·        Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

·        Dyspozycyjność ( praca w  soboty i niedziele)

 

Wymagane dokumenty:

 

    1.Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta dydaktycznego kierowane do J.M. Rektora UJK

    2. Kwestionariusz osobowy

    3. Odpis/kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

    4.CV z uwzględnieniem doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marcin.malek@ujk.edu.pl