profesor badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Osoba zatrudniona na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii

Kandydat powinien:

·      posiadać stopień doktora habilitowanego inżyniera w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub pokrewnych dyscyplin technicznych,

·      posiadać znaczący dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,

·      posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym,

·      w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wisge@tu.kielce.pl