Profesor uczelni

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko profesora uczelni  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Pedagogiki.

 

Wymagania kwalifikacyjne

·        Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych/humanistycznych  w dyscyplinie pedagogika

·  Znaczące osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w szczególności aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów lub doktorantów, autorstwo lub współautorstwo podręczników akademickich , monografii naukowych

·  Deklaracja przynależności do dyscypliny  Pedagogika  (100%)

 

Dodatkowe atuty:

·        Kierowanie zespołami badawczymi lub projektami bądź samodzielne  prowadzenie projektów, osiągnięcia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych

·        Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

 Wymagane dokumenty:

·        Podanie do J.M. Rektora UJK o zatrudnienie na stanowisko profesora Uczelni/profesora.

·        CV z uwzględnieniem  doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej

·        Kwestionariusz osobowy

·        Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odpis aktu nadania tytułu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marcin.malek@ujk.edu.pl