Kierownik stanowisko dydaktyczne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na
Kierownika – nauczyciela akademickiego
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
nr ref. AO/1220 -55/2024

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy magistra
 • 2. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • 3. doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • 4. biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • 1. tytuł zawodowy magistra uzyskany na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim
 • 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu na terenie RP
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (potwierdzony przez Bibliotekę WUM). UWAGA! Pracownicy WUM mogą przesyłać wyłącznie dokumenty wymienione w pkt. 1 i 4, o ile dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 są dostępne w aktach osobowych

Załączniki