kierownik

Wydział Lekarski - II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki
w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wydział Lekarski
nr ref. AO/1220 – 152/2020