Kierownik – nauczyciel akademicki stanowisko badawczo-dydaktyczne

Środowiskowe Laboratorium Microbiota Lab
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Kierownik – nauczyciel akademicki
w Środowiskowym Laboratorium Microbiota Lab
Wydział Farmaceutyczny
nr ref. AO/1220 – 90/2023

Nasze wymagania

 • 1. tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki
 • 2. tytuł magistra farmacji lub równorzędny
 • 3. znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę
 • 4. doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • 5. doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • 6. biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • 1. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • 2. doświadczenie w pracach badawczych dotyczących interakcji ksenobiotyków z mikrobiotą człowieka

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim
 • 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu na terenie RP
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (potwierdzony przez Bibliotekę WUM). UWAGA! Pracownicy WUM mogą przesyłać wyłącznie dokumenty wymienione w pkt. 1 i 4, o ile dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 są dostępne w aktach osobowych.

Załączniki