Kierownik – nauczyciel akademicki stanowisko badawczo-dydaktyczne

Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownik – nauczyciel akademicki
w Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych
Wydział Lekarski
nr ref. AO/1220-88/2023

Nasze wymagania

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Mile widziane

 • znajomość procedur i regulacji prawnych związanych z terapiami komórkowymi i genetycznymi,
 • wiedza praktyczna w dziedzinie izolacji i hodowli komórkowych oraz technik biologii molekularnej.

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim,
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 • kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (potwierdzony przez Bibliotekę WUM).

Załączniki