adiunk

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA na kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia II stopnia).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wnet@konin.edu.pl