wykładowca

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Konkurs na stanowisko wykładowcy na Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSZ w Koninie.

SŁOWA KLUCZOWE: podstawy pielęgniarstwa, pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne.

WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT:

·         tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa,

·         deklaracja, że PWSZ w Koninie będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

·         dorobek zawodowy/naukowy w zakresie pielęgniarstwa położniczego,

·         doświadczenie w opiece w środowisku domowym nad ciężarną i noworodkiem,

·         doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym w zakresie realizacji zajęć z pierwszej pomocy,

·         znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym pracę dydaktyczną,

·         dyspozycyjność (obecność minimum 3 dniu w tygodniu w PWSZ w Koninie).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.wardecka@konin.edu.pl