adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

sekretariat@wh.tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Rektor Politechniki Koszalińskiej
ogłasza k o n k u r s

na stanowisko: adiunkta (na etacie badawczo-dydaktycznym)

w dziedzinie: Nauk Humanistycznych/Nauk Społecznych

w dyscyplinie: Językoznawstwo w zakresie filologii polskiej/Nauki o komunikacji społecznej i mediach/Nauki o polityce i administracji

  • w przypadku kandydata z dyscypliny „Językoznawstwo w zakresie filologii polskiej”, udokumentowany praktyczny dorobek z zakresu dyscypliny „Nauki o polityce i administracji” lub „Nauki o komunikacji społecznej i mediach”
  • w przypadku kandydata z dyscypliny „Nauki o polityce i administracji”, udokumentowany praktyczny dorobek z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii polskiej
  • w przypadku Kandydata z dyscypliny „Nauki o komunikacji społecznej i mediach”, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie filologii polskiej
  • gotowość Kandydata do pracy naukowej w dyscyplinie „Nauki o polityce i administracji”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@wh.tu.koszalin.pl