Adiunkt badawczo -dydaktyczny

Wydział Mechaniczny
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Wymagania podstawowe od kandydata:

–        Stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności  i żywienia;

–        Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i inżynierii żywności;

–        Znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;

Wymagania dodatkowe od kandydata:

–        Zrealizowane staże przynajmniej w polskich jednostkach naukowo-badawczych;

–        Doświadczenie w realizacji projektów badawczych;

–        Wykonywanie recenzji do czasopism naukowych;

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę tu.koszalin.pl..