instruktor

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Kandydat na powyższe stanowisko powinien:

–        spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 j.t. z późn. zm.)

–        posiadać tytuł: magistra wychowania fizycznego, menedżera sportu, menedżera imprez sportowych, instruktora/ trenera przygotowania motorycznego,

–        posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela oraz w zakresie menedżeryzmu,

–        zadeklarować PWSZ w Koszalinie jako podstawowe miejsce pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pwsz-koszalin@wp.pl