profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Wymagania podstawowe od kandydata:

–        przynajmniej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności  i żywienia;

–        udokumentowany znaczący dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i inżynierii żywności;

–        znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;

–        doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych;

–        wypromowanie co najmniej jednego doktora lub wszczęcie co najmniej jednego przewodu/postępowania doktorskiego  lub  opracowanie  co najmniej jednej recenzji w przewodzie/postępowaniu doktorskim

Wymagania dodatkowe od kandydata:

–        zrealizowane staże w polskich i zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych;

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanatwm@tu.koszalin.pl