profesor uczelni

sekretariat@wh.tu.koszalin.pl.
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Nauk Społecznych, w dyscyplinie: Nauki o polityce i administracji /nauki o bezpieczeństwie

Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci:

  • posiadać tytuł naukowy co najmniej doktora w wymaganej dziedzinie i dyscyplinie
  • posiadać uznany dorobek naukowy w wymaganej dyscyplinie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu administracji publicznej, bezpieczeństwa socjalnego i polityki społecznej.
  • posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej.
  • w okresie pracy na uczelni wyższej uzyskiwać pozytywne oceny w obszarze badań naukowych, dydaktyki oraz działań organizacyjnych
  • przystępując do konkursu kandydaci deklarują pełną dyspozycyjność w ciągu tygodnia do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału Humanistycznego.
  • organizator przewiduje możliwość rozmowy kwalifikacyjnej, o terminie której Kandydaci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.
  • warunkiem koniecznym jest podjęcie zatrudnienia na pierwszym etacie w Politechnice Koszalińskie

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wh.tu.koszalin.pl..