asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

1. Niezbędne wymagania:
– predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 ukończenie wyższych studiów technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub inżynieria lądowa
lub transport, kierunek budownictwo lub transport;
 posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra inżyniera;
 udokumentowana znajomość języka angielskiego, zwłaszcza technicznego;
 co najmniej jedna publikacja naukowa (min. 40 punktów wg wykazu czasopism i materiałów konferencyjnych MEiN);
 posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia
 uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej
 wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.
2. Dodatkowe wymagania:
– zainteresowania naukowe związane z budownictwem i transportem kolejowym;
– wskazane legitymowanie się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
lub doświadczeniem zawodowym;
– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w przypadku obcokrajowców;
– zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– praca naukowa w zakresie inżynierii lądowej i transportu kolejowego (z obowiązkiem publikowania uzyskiwanych wyników);
– prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w szczególności laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć projektowych w zakresie przedmiotów zlecanych do Katedry L5;
– udział w pracach naukowych i organizacyjnych prowadzonych w Katedrze L5.

Zainteresowani szczegółowe informacje znajdują na stronie Politechniki Krakowskiej w zakładce Praca na PK.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.cholewka@pk.edu.pl