Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w  Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Zdrowia z przewidywanym zatrudnieniem od 1 października 2021 r.