adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

szczegóły w załączniku