Adiunkt badawczy

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński

Zadania badawcze na tym stanowisku:

1.    Analiza funkcji fizjologicznych neutrofili pobranych od zwierząt, w szczególności ich zdolności bakteriobójczych, a także chemotaksji, fagocytozy, wybuchu tlenowego, itd.
2.    Hodowle bakterii tlenowych i beztlenowych (np. Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas).
3.    Analiza i wizualizacja interakcji neutrofili z bakteriami, zarówno planktonicznymi jak i w biofilmach.
4.    Przeprowadzania mysich modeli zakażeń bakteryjnych i analiza ich wyników (mikrobiologia, serologia, histologia).
5.    Genetyczna manipulacja bakterii.
Opracowywanie wyników, przygotowywanie publikacji, opracowywanie wniosków do komisji etycznej.

Oczekiwania wobec Kandydatów:

1.    Poparte publikacjami doświadczenie w pracy z hodowlami komórkowymi i komórkami układu odpornościowego, lub doświadczenie w pracy z bakteriami. Mile widziane umiejętności w zakresie:
a.    izolacji i hodowli komórek pierwotnych,
b.    analizy funkcji biologicznych komórek in vitro,
c.     modyfikacji genetycznych bakterii,
d.    pracy z biofilmami bakteryjnymi,
e.    badania oddziaływań bakteria-gospodarz in vitro,
f.      stosowania modeli infekcyjnych in vivo na gryzoniach,
g.    histologii,
h.    pracy z cytomterem przepływowym,
i.      pracy z mikroskopem fluorescencyjnym i konfokalnym.
2.    Znajomość podstawowych technik molekularnych (m.in. real-time PCR), biochemicznych (SDS-PAGE, immunoprecypitacja, Western Blot, ELISA etc.)
3.    Umiejętność pracy w grupie, ale także samodzielne prowadzenie wyznaczonej części badań potwierdzone opiniami poprzednich pracodawców lub prowadzeniem własnych, autorskich projektów
4. Uzyskanie stopnia doktora od 6 do 9 lat wstecz.