Adiunkt badawczy

Uniwersytet Jagielloński

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Geografii i Geologii UJ

w zakresie sedymentologii i ichnologii dla potrzeb realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs DAINA 1) pt. „Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części europejskiego pasa piaszczystego”