Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

1.    Niezbędne wymagania:

o    stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych,

o    znajomość teorii cząstek, promieniowania kosmicznego wysokich energii lub znajomość mechaniki płynów, umiejętność numerycznego modelowania układów dwufazowych

 

2.      Dodatkowe wymagania:

o    dorobek naukowy w dziedzinie nauk fizycznych udokumentowany publikacjami

o    biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej.