asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Metod Obliczeniowych Chemii.