Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki