asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn. Dz. U. z 2022r. poz.574 z późn. zm.) oraz §53 ust. 2 Statutu ASP w Krakowie ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w  Pracowni Audiosfery na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w wymiarze ½ etatu

https://bip.asp.krakow.pl/konkursy-na-stanowiska/konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-grupie-pracownikow-badawczo-dydaktycznych-w-pracowni-audiosfery-na-wydziale-intermediow-w-wymiarze-1-2-etatu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@asp.krakow.pl