Adiunkt Post – Doc

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
  • Wynagrodzenie: 7000 zł
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marta.kossowicz-reron@uj.edu.pl