Doktorant – stypendysta

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Zakład Biofizyki Komórki ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta, który będzie współrealizował projekt dotyczący mechanizmów indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków. W projekcie stosowane są techniki z zakresu biologii komórki i biofizyki, takie jak mikroskopia fluorescencyjna, obrazowanie superrozdzielcze oraz  metody wykrywania  uszkodzeń i naprawy DNA w komórkach.

Celem projektu jest zrozumienie mechanizmów, które prowadzą do niższej, w porównaniu z komórkami somatycznymi, liczby mutacji w żeńskich komórkach rozrodczych. Badania prowadzone w ramach projektu obejmują m.in.: pomiary liczby pojedynczych pęknięć DNA (SSBs) w oocytach i komórkach somatycznych metodą STRIDE (Nucl. Acids Res, 2020), pomiary i obrazowanie lokalizacji czynników decydujących o naprawie pojedynczych uszkodzeń DNA w oocytach i komórkach somatycznych, ocenę zdolności naprawczych oocytów i zygot oraz ocenę roli czynników  naprawczych.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

·         Posiadać podstawową wiedzę z zakresu biologii komórki i biofizyki,

·         Wykazać się dobrą znajomością j. angielskiego w mowie i piśmie

Dokumenty aplikacyjne (wymagane w ramach danego programu kształcenia oraz wynikające ze specyfiki projektu badawczego):

·         życiorys

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy do Kierownika Projektu, prof. Jerzego Dobruckiego: jerzy.dobrucki@uj.edu.pl oraz umieszczenie ich w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl).

Więcej informacji na temat Zakładu Biofizyki Komórki znajduje się na stronie: https://helios.wbbib.uj.edu.pl/pl_PL/home

Więcej informacji na temat konkursu: https://science.phd.uj.edu.pl/rekrutacja/konkursy_otwarte/-/journal_content/56_INSTANCE_RDlx0DYCtObf/142594442/150069670