DOKTORANT-STYPENDYSTA

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
  • Dziedzina nauki: informatyka

Poszukujemy doktoranta do grupy BioDataScience.

Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie
Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Model sztucznych sieci neuronowych powstał w oparciu o analogie do jej biologicznych odpowiedników, takich jak uproszczony model neuronu czy układ neuronów siatkówki oka. Ze względu na rosnącą złożoność zadań oraz problemy z wypracowaniem skutecznych metod uczenia głębokich sieci neuronowych obszar zdominowały rozwiązania bazujące na strukturach algebraicznych. Przyniosło to spektakularny postęp, jednakże najbardziej obecnie zaawansowane podejścia w uczeniu maszynowym takie jak głębokie uczenie i uczenie ze wzmocnieniem wykazują szereg niepożądanych cech, takich jak katastroficzne zapominanie, wymaganie olbrzymich ilości danych treningowych i powolne uczenie.   Celem projektu jest analiza wysoko-poziomowych zachowań systemów neuronalnych i budowa, na ich podstawie, nowatorskich modeli sztucznych sieci neuronowych poprzez zaproponowanie nowych paradygmatów uczenia i nowych architektur modeli.  

Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa sześć zespołów badawczych: grupa Cognitive, grupa Physics, grupa Machine-learning, grupa Neuro, grupa BioDataScience, grupa InfoTech.

Potencjalny wykonawca odpowiedzialny będzie za:

1. analizę dużych zbiorów danych neuronalnych,

2. numeryczną weryfikację modeli korelacyjnych.

Profil Kandydata:

1. status doktoranta, uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy;

2. znajomość technik analizy szeregów czasowych;

3. doświadczenie programistyczne lub znajomość środowiska  Matlab;

4. znajomość języka Python;

5. dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);

6. znajomość zagadnienia sieci neuronowych jest dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony formularz rekrutacyjny (podstawowe informacje formalne);

2. curriculum vitae;

3. lista publikacji i bieżących projektów badawczych;

4.oświadczenie o znajomości i akceptacji przepisów dotyczących prawnej ochrony własności intelektualnej;

5. dokumenty potwierdzające status doktoranta (będą wymagane przy podpisywaniu umowy);

6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Oferujemy:

1. współpraca z najlepszymi grupami naukowymi zajmującymi się uczeniem maszynowym w Polsce;

2. stypendium w wysokości 3 800 zł-od 1 października 2021 przez okres 2 lat,

3. możliwość pokrycia kosztów udziału w konferencjach i warsztatach;

 4. dostęp do infrastruktury komputerowej

Dodatkowe informacje:

1. Kandydaci mogą ubiegać się jednocześnie o różne stanowiska oferowane w projekcie. Należy to zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.

2. Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego do 25 czerwca 2021 r. Ostateczna decyzja musi zostać zatwierdzona przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

3. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. Planowany termin rozmowy to 14 – 18 czerwca 2021 r. Potwierdzenie zostanie wysłane do potencjalnych kandydatów w dniach 7 – 11 czerwca 2021 r.

4. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

5. W przypadku rezygnacji rekomendowanego kandydata lub nieotrzymania zgody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Komisja Rekrutacyjna dokona ponownej oceny pozostałych kandydatów lub może poprosić o opublikowanie nowego naboru na to stanowisko.

6. Kandydatom przysługuje prawo odwołania się od wyników postępowania rekrutacyjnego w terminie tygodnia od uzyskania informacji o decyzji od Komisji Rekrutacyjnej.

Forma składania ofert: Emailem na adres: bionn@matinf.uj.edu.pl

Termin składania ofert: 1 czerwca 2021

Więcej informacji na temat stanowiska można znaleźć na stronie: bionn.matinf.uj.edu.pl

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ewa.witkowska@uj.edu.pl