1 asystent

Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Oczekujemy, by kandydat był rodzimym użytkownikiem języka francuskiego i legitymował się dyplomem magisterskim studiów w dyscyplinie językoznawstwo. Wymagana jest także praktyka w prowadzeniu zajęć z języka francuskiego jako obcego. Osoba zatrudniona będzie prowadzić ćwiczenia praktyczne z języka francuskiego na filologii francuskiej (wszystkie poziomy zaawansowania) oraz zajęcia lektoratowe dla studentów pozostałych filologii działających w naszym Instytucie.

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-dydaktyczne/-/journal_content/56_INSTANCE_s3sY1WGI1wlY/145868730/153488999

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.lembas@uj.edu.pl