1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania w Zakładzie Negocjacji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, w zakresie zachowań organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień konsekwencji zastosowania zaawansowanych technologii cyfrowych w organizacjach, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania w Zakładzie Negocjacji

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym;
posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.
Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

udokumentowany dorobek publikacyjny;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym tworzenie tekstów naukowych.
Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
dostęp do infrastruktury badawczej,
benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
dodatkowe świadczenia socjalne.
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 09.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iga.kardas@uj.edu.pl