Adiunkt

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie: katalizy i fizykochemii materiałów zeolitowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na etat@chemia.uj.edu.pl