adiunkt

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: około 10 460 zł brutto
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dyscyplinie matematyka, informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja w zakresie zaawansowanych metod obliczeniowych lub sztucznej inteligencji (AI) na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora,

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach indeksowanych na liście CORE w latach 2014-2020;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

Dodatkowe oczekiwania:

– osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

Warunki zatrudnienia:

– zatrudnienie na okres 24 miesięcy z wynagrodzeniem miesięcznym około 10 460 zł brutto;

– grant badawczy na okres 24 miesięcy w wysokości 50 tys. zł. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na badania@matinf.uj.edu.pl